CFFC - Czech freestyle flight cup -


Pravidla


     Czech freestyle flight cup , dále jen CFFC, je soutěž pro piloty RC modelů akrobatických letadel, kteří předvedou volnou sestavu, doprovázenou hudbou dle výběru pilota.


Základní kritéria soutěže


CFFC se koná ve dvou kategoriích:

Kategorie Challenger

      Je určena pro piloty bez zkušenosti s účastí v jakékoliv soutěži v letecké akrobacii RC modelů. Úroveň pilotů v této kategorii nebude organizátorem schvalována, přihlásit se může každý, kdo splní podmínky uvedené v pravidlech soutěže. Pilot soutěžící v této kategorii v minulosti nesoutěžil ve freestylu v jiné soutěži RC letadel.

     Účast na CFFC v kategorii Challenger není sama o sobě diskvalifikací zúčastnit se následujících ročníků  CFFC, pokud se pilot v následujícím období nestane soutěžním pilotem. Jinými slovy, piloti mohou opakovaně po roce soutěžit v kategorii Challenger, pokud je CFFC  jedinou soutěží v akrobacii RC modelů, které se v daném roce zúčastní.  

Kategorie Unlimited A

Je určena pro závodní piloty se zkušenostmi se soutěžním létáním. Platí pro piloty, kteří aktivně létají , nebo se v minulosti účastnili soutěží v akrobacii s RC modely letadel. 

Věk pilota není omezen, v případě účasti nezletilého se zodpovědnost za škody na zdraví a majetku řídí občanským zákoníkem. 

Kategorie Unlimited B

Pilot soutěžil, nebo soutěží v seriálech EAC a seriálech soutěží F3M/RCAS v nižších kategoriích (např. RCAS Basic, RCAS Intermediate)

- a současně nesoutěží v kategorii Freestyle a ani nejméně 3 roky nazpět nesoutěžil v kategorii Freestyle ani v kategoriích, jejichž součástí dříve byly také volné sestavy (Freestyle).

Počet pilotů a struktůra soutěže 

Maximální počet pilotů v soutěži CFFC  je 40 pilotů.

Soutěž se létá ve dvou základních kolech, dvou semifinálových kolech  a jednom finálovém kole. 

Ze základního kola postupuje do semifinále 10 pilotů a do finále postupuje 5 pilotů ve všech kategoriích.

Přihláška a startovné: 


Vyplněnou přihlášku k účasti na CFFC je třeba zaslat emailem nejpozději k datu zveřejneném na oficiálních stránkách akce. Startovné ve výši 700,- Kč / 30 EUR se platí hotově při registraci v závodě.

Termín soutěže a časový harmonogram


Termín bude zveřejněn na oficiálních stránkách CFFC v průběhu února 2018.

Technické podmínky

>       Minimální rozpětí: 2,2m - jednoplošník 

>       Minimální rozpětí: 1,8m - dvouplošník 

>       velikost motoru - není omezena 

>       maximální hmotnost: 20kg

     Pilot přebírá plnou zodpovědnost za technický stav modelu. Pilot umožní kontolu svého modelu nahlédnutím pověřené osoby ze strany organozátora v případě požádání. Platí zákaz používání gyroskopických zařízení v modelech. Jejich použití vede k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.

Povoleno během soutěžního letu:

>       stuha na křídlech

>       kouřový efekt

>       konfety

>       pyrotechnika

Zakázáno během soutěžního letu:

>       opuštění letového prostoru

>       nalétávání na diváky a rozhodčí

>       změna směru otáčení vrtule u elektrického motoru

>       dotyk země modelu 


Obecné podmínky účasti 

  -  Pilot se při registraci prokáže platným pojištěním zodpovědnosti proti škodám způsobených provozováním RC modelů. 

 - Při registraci obdrží pilot startovní číslo, které si vylosuje z osudí. Není dovoleno rozdávat startovní čísla na požádání pilotů. 

 - Pro semifinále a finále platí pravidlo, že startovní pořadí bude dle výsledků v předchozím kole vždy od nejhoršího k nejlepšímu.


Letové podmínky soutěže 


 - Délka letu je stanovena na 4min za podpory hudby dle výběru pilota. Každý pilot dodá organizátorům soutěžní hudbu ve formátu .mp3 v délce max. 4Min při registraci  do soutěže na flash disku.

-  Začátek letu je stanoven mávnutím pilota, nebo jeho pomocníka, následuje zvukový signál .   

- Konec soutěžního letu je dán přistáním modelu, zvukovým signálem, ukončením hudby, nebo uplynutím časového limitu.

- Letový prostor je stanoven tak, že pilot stojí zády k rozhodčím a soutěžní let probíhá před ním.  - Model nesmí svým letem vstoupit za záda pilota, resp. překročit pomyslnou čáru ve vzduchu směrem k rozhodčím. 

 - Bezpečná zóna je tak stanovena mezi pilotem a polohou rozhodčích. Překročení bezpečnostní zóny bude penalizováno v hodnocení pilota.

 - V případě viditelného poškození modelu během letu, nebo odpadnutí části modelu za letu je pilot nucen přerušit soutěžní let a přistát okamžitě. 

 - Hodnocení soutěžního letu probíhá pouze po dobu, kdy hraje hudba, po jejím skončení nebudou veškeré manévry započítávány do hodnocení pilota.Hodnocení soutěžního letu 

1. umělecký dojem 

2. přesnost 

3. náročnost 

4. podpůrné technické elementy ( kouř, stuhy, pyro) 

5. souhra letu s hudbou


Organizátoři si vyhrazují právo na změnu pravidel soutěže.