CFFC - Czech freestyle flight cup -


Pravidla


     Czech freestyle flight cup , dále jen CFFC, je soutěž pro piloty RC modelů akrobatických letadel, kteří předvedou volnou sestavu, doprovázenou hudbou dle výběru pilota.


Základní kritéria soutěže


Czech freestyle flight cup , dále jen CFFC, je soutěž pro piloty RC modelů akrobatických letadel, které předvedou volnou sestavu, doprovázenou hudbou dle výběru pilota.

Soutěž se koná pouze v jedné kategorii.

Přihlásit se do ní mohou všichni piloti, kteří splní technické i obecné podmínky těchto pravidel.

( viz. Níže ) Věk pilota není omezen, v případě účasti nezletilého se zodpovědnost za škody na zdraví a majetku řídí občanským zákoníkem.

Přihláška a startovné:


Vyplněnou přihlášku k účasti na CFFC je třeba zaslat emailem nejpozději k datu zveřejneném na oficiálních stránkách akce. Startovné ve výši 1200,- Kč  bude uhrazeno hotově při registraci.   

Termín soutěže a časový harmonogram


Termín soutěže je pro 2. ročník stanoven na 30.8.-1.9.2019

Aktuální informace o možnosti tréningů a příjezdu bude oznámen na internetových stránkách .


Technické podmínky účasti


Rádiem řízený model akrobatického letadla.

Minimální rozpětí: 2,2m nebo 87"- jednoplošník

Minimální rozpětí: 2,2m nebo 87"- dvouplošník

velikost motoru - není omezena

maximální hmotnost: 20kg


     Pilot přebírá plnou zodpovědnost za technický stav modelu. Pilot umožní kontolu svého modelu nahlédnutím pověřené osoby ze strany organozátora v případě požádání. Platí zákaz používání gyroskopických zařízení v modelech. Jejich použití vede k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.

Povoleno během soutěžního letu:

>       stuha na křídlech

>       kouřový efekt

>       konfety

>       pyrotechnika

Zakázáno během soutěžního letu:

>       opuštění letového prostoru

>       nalétávání na diváky a rozhodčí

>       změna směru otáčení vrtule u elektrického motoru

>       dotyk země modelu 


Obecné podmínky účasti 

  -  Pilot se při registraci prokáže platným pojištěním zodpovědnosti proti škodám způsobených provozováním RC modelů. 

 - Při registraci obdrží pilot startovní číslo, které si vylosuje z osudí. Není dovoleno rozdávat startovní čísla na požádání pilotů. 

 - Pro semifinále a finále platí pravidlo, že startovní pořadí bude dle výsledků v předchozím kole vždy od nejhoršího k nejlepšímu.


Letové podmínky soutěže 


 - Délka letu je stanovena na 4min za podpory hudby dle výběru pilota. Každý pilot dodá organizátorům soutěžní hudbu ve formátu .mp3 v délce max. 4Min při registraci  do soutěže na flash disku.

-  Začátek letu je stanoven mávnutím pilota, nebo jeho pomocníka, následuje zvukový signál .   

- Konec soutěžního letu je dán přistáním modelu, zvukovým signálem, ukončením hudby, nebo uplynutím časového limitu.

- Letový prostor je stanoven tak, že pilot stojí zády k rozhodčím a soutěžní let probíhá před ním.  - Model nesmí svým letem vstoupit za záda pilota, resp. překročit pomyslnou čáru ve vzduchu směrem k rozhodčím. 

 - Bezpečná zóna je tak stanovena mezi pilotem a polohou rozhodčích. Překročení bezpečnostní zóny bude penalizováno v hodnocení pilota.

 - V případě viditelného poškození modelu během letu, nebo odpadnutí části modelu za letu je pilot nucen přerušit soutěžní let a přistát okamžitě. 

 - Hodnocení soutěžního letu probíhá pouze po dobu, kdy hraje hudba, po jejím skončení nebudou veškeré manévry započítávány do hodnocení pilota.Hodnocení soutěžního letu 

1. umělecký dojem 

2. přesnost 

3. náročnost 

4. podpůrné technické elementy ( kouř, stuhy, pyro) 

5. souhra letu s hudbou


Organizátoři si vyhrazují právo na změnu pravidel soutěže.